גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'ID' => 31,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 158,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'ID' => 158,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким'
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'CityID' => 31,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Ramp' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ShowsQty' => 3
                    }
                   ],
             'Name' => 'אופקים'
            },
            {
             'ID' => 9,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.
 • במקרה של אי הגעה למופע לא יינתן זיכוי כספי.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות לתינוקות ולילדים מתחת לגיל שנתיים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אליהו סעדון 87' }, 'CityID' => 9, 'Longitude' => '34.856755', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2400x%u05D0%u05D5%u05E8%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D0%u05DC%u05D9%u05D4%u05D5%20%u05E1%u05E2%u05D3%u05D5%u05DFx87%2C&UserEarthX=136371&UserEarthY=1159325&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.026158', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор Иегуда', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • В случае неявки, деньги не возвращаются.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль'', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Саадон, 87' }, 'ImageHeight' => 822, 'ID' => 243, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 822, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.026158, 34.856755', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 450, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 243 } ], 'Name' => 'אור יהודה' }, { 'Name' => 'אור עקיבא', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива', 'Info' => '' }, 'ID' => 1688, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 44, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא', 'ID' => 1688 } ], 'ID' => 44 }, { 'ID' => 193, 'Name' => 'איירפורט סיטי', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'SeatsAmount' => 710, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 193, 'Longitude' => '34.912942', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа' }, 'ID' => 1272 }, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'ID' => 1272 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.953724', 'CityID' => 32, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 677, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Info' => '' }, 'ID' => 580, 'Latitude' => '29.555173', 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 677, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 20, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 567, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 580 } ], 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32 }, { 'ID' => 63, 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'ID' => 168, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 403, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 192, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.1933261', 'CityID' => 63, 'Latitude' => '32.1037715', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28' }, 'ImageHeight' => 403, 'ID' => 168, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל' }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 120, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 63, 'Longitude' => '35.195197', 'Latitude' => '32.103921', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль' }, 'ID' => 2027, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ID' => 2027 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 14, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 399, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 530, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним' }, 'ImageHeight' => 530, 'ID' => 136, 'Latitude' => '31.792616', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.637338', 'CityID' => 10, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 136 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 27, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 931, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 775, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.79299', 'ImageHeight' => 775, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1' }, 'ID' => 876, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.636347', 'CityID' => 10, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876 }, { 'ID' => 133, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 150, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 10, 'Longitude' => '34.637185', 'He' => { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Latitude' => '31.791868', 'ID' => 133, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Guide' => '', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод' } }, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 1, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'Cafeteria' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.649463', 'CityID' => 10, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 438, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.' }, 'ImageHeight' => 600, 'Latitude' => '31.77819', 'DoorsAmount' => 3, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1 }, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 438 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 10, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2005, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ID' => 2005 } ], 'Name' => 'אשדוד', 'ID' => 10 }, { 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.664702', 'ID' => 92, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон' }, 'ImageHeight' => 839, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 33, 'Longitude' => '34.562052', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 847, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 839, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 92 }, { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1666, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 33, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1666 }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.66124', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон' }, 'ID' => 1665, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'CityID' => 33, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'ID' => 1665 } ] }, { 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 183, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 8, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '31.2498588', 'ID' => 84, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью' }, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.7986504', 'CityID' => 34, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'ID' => 84 }, { 'ID' => 1668, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 34, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева' }, 'ID' => 1668, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 32 }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1747, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 34, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1747 } ], 'ID' => 34 }, { 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'ID' => 1880, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1880, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'CityID' => 64, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' } ], 'Name' => 'בית שמש' }, { 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 18, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 575, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 622, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.0206112', 'ImageHeight' => 622, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим' }, 'ID' => 53, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 11, 'Longitude' => '34.7572707', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ID' => 53 }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.006565, 34.747790', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 11, 'Longitude' => '34.74779', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אהוד קינמון 32' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1932, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кинамон 32', 'Info' => '', 'Name' => 'Терминал Ицув — Бат-Ям' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.006565' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים', 'ID' => 1932 } ], 'ID' => 11 }, { 'ID' => 12, 'Halls' => [ { 'ID' => 1659, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1659, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 12, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים' } ], 'Name' => 'גבעתיים' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 13, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.785753, 34.707179', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 318, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 452, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0166x%u05D2%u05DF%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DCx46%2C&UserEarthX=122456&UserEarthY=1132695&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 452, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Ган-Явне', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 40' }, 'ID' => 604, 'Latitude' => '31.785753', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Address' => 'רח' הרצל 40', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 124, 'Longitude' => '34.707179', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 604 } ], 'Name' => 'גן יבנה', 'ID' => 124 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1669, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 13, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1669, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef }, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 24 } ], 'Name' => 'גני תקווה', 'ID' => 13 }, { 'ID' => 78, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 850, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 15, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 236, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 78, 'Longitude' => '34.895859', 'He' => { 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 263, 'ImageHeight' => 850, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)' }, 'Latitude' => '32.157589' }, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263 }, { 'ID' => 2044, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 78, 'Longitude' => '34.889934', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Address' => 'דרך הים', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.132891', 'ID' => 2044, 'Ru' => { 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ям' }, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון' } ], 'Name' => 'הוד השרון' }, { 'ID' => 5, 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1670, 'Latitude' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 5, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ID' => 1670 }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 845, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 280, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 5, 'Longitude' => '34.842952', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 5, 'Latitude' => '32.166208', 'ID' => 563, 'ImageHeight' => 845, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 563 }, { 'ID' => 1484, 'Hall' => { 'ID' => 1484, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия' }, 'Latitude' => '32.163649', 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.797003', 'CityID' => 5, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 700, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מתחם ארנה הרצליה', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1671, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1671, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 42, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' } ], 'Name' => 'זכרון יעקב', 'ID' => 42 }, { 'ID' => 43, 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Friends חדרה' }, 'CityID' => 43, 'Longitude' => '34.9218965', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 142, 'Latitude' => '32.4398601', 'DoorsAmount' => 2, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 182, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 10, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Friends חדרה', 'ID' => 142 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 43, 'Longitude' => '34.914142', 'He' => { 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.439355', 'ID' => 143, 'ImageHeight' => 606, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 606, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 12, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 360 }, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ID' => 143 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Hall' => { 'CityID' => 43, 'Longitude' => '34.931134', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2006, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.44146', 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 8, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 83, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2006 } ] }, { 'Name' => 'חולון', 'Halls' => [ { 'ID' => 1727, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1727, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 15, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'ID' => 59, 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 570, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 702, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.00688', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон' }, 'ImageHeight' => 702, 'ID' => 59, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת' }, 'CityID' => 15, 'Longitude' => '34.791006', 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון' }, { 'ID' => 1941, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.002645', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Info' => '' }, 'ID' => 1941, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.794325', 'CityID' => 15, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1728, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Холон' }, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 15, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 27, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728 } ], 'ID' => 15 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 1, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 1000, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.792598, 35.038082', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 1, 'CityID' => 7, 'Longitude' => '35.038082', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1258, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Шдерот а-Гистадрут, 60. Напротив каньона Лев а-Мифрац', 'Name' => 'Ночной клуб Малина Хайфа', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '32.792598', 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHistadrut+Ave+60,+Haifa/@32.7919364,35.0363583,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151dba78e36cce77:0x127074219899d8f8?hl=ru', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1258 }, { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 501, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 4, 'Image2Height' => 867, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.790971', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Guide' => '', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа' }, 'ImageHeight' => 867, 'ID' => 215, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.' }, 'CityID' => 7, 'Longitude' => '35.010532' }, 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 215 }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.81913', 'ID' => 163, 'ImageHeight' => 935, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.066528', 'CityID' => 7, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 21, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 505, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 935, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 163 }, { 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, 'CityID' => 7, 'Longitude' => '34.9942105', 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.817595', 'Ru' => { 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 290, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 290 }, { 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Latitude' => '32.8030477', 'ImageHeight' => 430, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси,89' }, 'ID' => 814, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Address' => 'שד' הנשיא 89', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.9852455', 'CityID' => 7, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 198, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 430 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 814 }, { 'ID' => 2047, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' פלי"ם 2', 'Guide' => '', 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע', 'Name' => 'מועדון סירופ' }, 'CityID' => 7, 'Longitude' => '34.999861', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.817134', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Паль-ям 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Syrup', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2047, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'מועדון סירופ', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 2105, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 40, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 6, 'Image2Height' => 732, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 2, 'Lift' => 1, 'ID' => 99, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен' }, 'ImageHeight' => 732, 'Latitude' => '32.791338', 'DoorsAmount' => 9, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.965069', 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ID' => 99 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 497, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 615, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.8203168', 'ImageHeight' => 615, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа' }, 'ID' => 209, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.9728262', 'CityID' => 7, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ID' => 209 }, { 'ID' => 106, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.985592', 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.803197', 'ID' => 106, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа' }, 'ImageHeight' => 528, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 8, 'Image2Height' => 528, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 1222, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 16 }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.985138', 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 102, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 687, 'Latitude' => '32.803414', 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 687, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 473, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 102 }, { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Info' => '' }, 'ID' => 1724, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 9, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 159, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 500, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 3, 'Latitude' => '32.80327', 'ID' => 237, 'ImageHeight' => 500, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.9846462', 'CityID' => 7, 'He' => { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2 }, 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'ID' => 237 }, { 'ID' => 249, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.803055', 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Студио Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 577, 'ID' => 249, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.985007', 'CityID' => 7, 'SeatsAmount' => 302, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 577, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה' }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 772, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 29, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 1099, 'CityID' => 7, 'Longitude' => '35.074321', 'He' => { 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 6, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 162, 'ImageHeight' => 772, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41' }, 'Latitude' => '32.82173' }, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ID' => 162 }, { 'ID' => 1725, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 7, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1725, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ShowsQty' => 20 } ], 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7 }, { 'Name' => 'טבריה', 'Halls' => [ { 'ID' => 409, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 27, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 747, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 900, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 900, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Guide' => '' }, 'ID' => 409, 'Latitude' => '32.796007', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביאליק 13' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 96, 'Longitude' => '35.529639', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'ShowsQty' => 5 } ], 'ID' => 96 }, { 'ID' => 16, 'Name' => 'יבנה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 496, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 18, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'Longitude' => '34.73481', 'CityID' => 16, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 658, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински' }, 'ImageHeight' => 496, 'Latitude' => '31.874438' }, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ID' => 658 } ] }, { 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'ID' => 308, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 386, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'CityID' => 17, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25' }, 'ID' => 308, 'Latitude' => '32.030568', 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, { 'ID' => 1165, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 17, 'Longitude' => '34.899322', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд' }, 'ID' => 1165, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 17 }, { 'ID' => 222, 'Name' => 'יישוב עשרת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Асерет', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Римон, 8', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1741, 'Latitude' => '31.825879', 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם עשרת', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרימון 8' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.746866', 'CityID' => 222, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 293, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם עשרת', 'ID' => 1741 } ] }, { 'ID' => 45, 'Halls' => [ { 'ID' => 184, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 184, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'CityID' => 45, 'Longitude' => '35.103548', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'יקנעם' }, { 'ID' => 30, 'Name' => 'ירושלים', 'Halls' => [ { 'ID' => 1328, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613', 'Incline' => 1, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Бен Иегуда, 34', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1328, 'Latitude' => '31.781108', 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בן יהודה 34', 'Guide' => '', 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.215613', 'CityID' => 30, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 837, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 30, 'Longitude' => '35.212556', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Info' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 837, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим' }, 'Latitude' => '31.753725' }, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 30, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'ימק"א', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1674, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'ИМКА' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ימק"א', 'ID' => 1674 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 261, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'ID' => 1346, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Guide' => '', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.221921', 'CityID' => 30, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ID' => 1346 }, { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'CityID' => 30, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Info' => '' }, 'ID' => 2014 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2014 }, { 'ID' => 260, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 8, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 260, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'CityID' => 30, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 30, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1681, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1681 }, { 'ShowsQty' => 27, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1679, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Info' => '' }, 'CityID' => 30, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ID' => 1679 } ] }, { 'ID' => 18, 'Name' => 'כפר סבא', 'Halls' => [ { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 450, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'ID' => 1767, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 18, 'Longitude' => '34.927775', 'He' => { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד' }, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1767 }, { 'ShowsQty' => 28, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 18, 'He' => { 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1648, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ID' => 1648 }, { 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 332, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1354, 'Latitude' => '32.17279', 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 18, 'Longitude' => '34.929335', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'ID' => 46, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => '35.280867', 'CityID' => 46, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל', 'Address' => 'רח' מעלה אורט 15', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx176593x1257407%2C&UserEarthX=176541&UserEarthY=1257444&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 219, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Маале Орт, 15', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кармиэль', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 403, 'Latitude' => '32.911346', 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 403, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.911346, 35.280867', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 196, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל', 'ID' => 219 }, { 'ID' => 128, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' }, 'CityID' => 46, 'Longitude' => '35.302903', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль' }, 'ImageHeight' => 629, 'ID' => 128, 'Latitude' => '32.914962', 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 629, 'Lift' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 780, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 1 }, 'ShowsQty' => 22, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' } ], 'Name' => 'כרמיאל' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 514, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 791, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.943113', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод' }, 'ImageHeight' => 791, 'ID' => 218, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.886925', 'CityID' => 19 }, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 218 } ], 'Name' => 'לוד', 'ID' => 19 }, { 'ID' => 126, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1686, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' }, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 126 }, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1686 } ], 'Name' => 'לטרון' }, { 'ID' => 47, 'Name' => 'מגדל העמק', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Info' => '' }, 'CityID' => 47, 'Longitude' => '35.2365385', 'Latitude' => '32.6749051', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 690, 'ID' => 155, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 690, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 661, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Active' => 1 }, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 155 } ] }, { 'ID' => 20, 'Halls' => [ { 'ID' => 1660, 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1660, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.014734', 'CityID' => 20, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин' }, 'ID' => 1891, 'Latitude' => '31.902651', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'CityID' => 20, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ID' => 1891 } ], 'Name' => 'מודיעין' }, { 'ID' => 41, 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 941, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 22, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, 'CityID' => 41, 'Longitude' => '35.51472', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал а-Кимрон' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 618, 'Latitude' => '32.494997', 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ID' => 618 } ] }, { 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'ID' => 644, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 520, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 630, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'Latitude' => '32.6466026', 'ID' => 644, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза' }, 'ImageHeight' => 630, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.965035', 'CityID' => 127, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' } }, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' } ], 'ID' => 127 }, { 'ID' => 248, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал D-one', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2059, 'Latitude' => '32.133343', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Info' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 248, 'Longitude' => '34.913311', 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 2059 } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון' }, { 'ID' => 86, 'Halls' => [ { 'ID' => 305, 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 86, 'Longitude' => '34.911249', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.13302', 'ID' => 305, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном' }, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Incline' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 390, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1425, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Маво Оранит', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1425, 'Latitude' => '32.122942', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מבוא אורנית', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.995384', 'CityID' => 202, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 384, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית' } ], 'Name' => 'מועצה מקומית אורנית', 'ID' => 202 }, { 'ID' => 206, 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Incline' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.981472', 'ID' => 1455, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 206, 'Longitude' => '35.08482', 'He' => { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Info' => '', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ID' => 1455 } ] }, { 'ID' => 108, 'Halls' => [ { 'ID' => 502, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'ID' => 502, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша' }, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 108, 'Longitude' => '34.976521', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש' } }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, { 'ID' => 73, 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.773793, 35.295927', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 215, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 403, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05DE%u05D3%u05E2%26psik%3B%20%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D0%u05D3%u05D5%u05DE%u05D9%u05DD%5Dxx178157x1131216%2C&UserEarthX=177916&UserEarthY=1131279&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.773793', 'ID' => 208, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Маале-Адумим', 'Address' => 'ул. Мидбар Еуда, 5', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 403, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 73, 'Longitude' => '35.295927', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מדבר יהודה 5' }, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'ID' => 208 }, { 'ID' => 1273, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 560, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Info' => '' }, 'ID' => 1273, 'Latitude' => '31.772918', 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 73, 'Longitude' => '35.297363', 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ShowsQty' => 10 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 49, 'Longitude' => '35.27145', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '33.023184', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха' }, 'ID' => 713, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'SeatsAmount' => 490, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 713 } ], 'Name' => 'מעלות', 'ID' => 49 }, { 'ID' => 50, 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 585, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 712, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 712, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7' }, 'ID' => 91, 'Latitude' => '33.01026', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 50, 'Longitude' => '35.100347', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 9 } ], 'Name' => 'נהריה' }, { 'ID' => 51, 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'ID' => 333, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.313034', 'CityID' => 51, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.69951', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'ImageHeight' => 442, 'ID' => 333, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 442, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 649, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 296, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.699456', 'Longitude' => '35.313014', 'CityID' => 51, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 296 }, { 'ID' => 2050, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.699456', 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2050, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 51, 'Longitude' => '35.313014', 'SeatsAmount' => 120, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'ID' => 177, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל' }, 'Longitude' => '34.796215', 'CityID' => 21, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.930777', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона' }, 'ImageHeight' => 479, 'ID' => 177, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 479, 'Gangways' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 748, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 381, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 1, 'Lift' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1469, 'Latitude' => '31.92931', 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.' }, 'CityID' => 21, 'Longitude' => '34.813248', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1469 } ], 'Name' => 'נס ציונה' }, { 'Name' => 'נתיבות', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1564, 'Latitude' => '31.41598', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Info' => '' }, 'CityID' => 37, 'Longitude' => '34.586268', 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564 } ], 'ID' => 37 }, { 'ID' => 22, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.278535', 'ID' => 1345, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'CityID' => 22, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6' }, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1345 }, { 'ID' => 119, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101' }, 'ID' => 119, 'Latitude' => '32.278005', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'CityID' => 22, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, { 'ID' => 1687, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1687, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 22, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 28, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' } ], 'Name' => 'נתניה' }, { 'ID' => 161, 'Name' => 'סביון', 'Halls' => [ { 'ID' => 1310, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 282, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.044517, 34.875716', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ID' => 1310, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ган а-Шкамим Савьон', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ а-тарбут Савьон' }, 'Latitude' => '32.044517', 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 161, 'Longitude' => '34.875716', 'He' => { 'Address' => 'רח' גן השקמים סביון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות סביון' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז התרבות סביון' } ] }, { 'ID' => 53, 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'ID' => 639, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24' }, 'ID' => 639, 'Latitude' => '32.928829', 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 53, 'Longitude' => '35.07558', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ShowsQty' => 4 } ] }, { 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 24, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 643, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.613534', 'ID' => 457, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 54, 'Longitude' => '35.288414', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.' }, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 457 } ], 'Name' => 'עפולה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2073, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 55, 'Longitude' => '34.981037', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2073, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Пика', 'Guide' => '', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 220 }, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה' }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ID' => 588, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54' }, 'Latitude' => '32.472264', 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'CityID' => 55, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 588 } ], 'Name' => 'פרדס חנה', 'ID' => 55 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 11, 'Distance' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 156, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1121, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.0855671', 'Longitude' => '34.8724555', 'CityID' => 8, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1121 }, { 'ID' => 1749, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1749, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'Longitude' => '34.877104', 'CityID' => 8, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 400, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, { 'ID' => 1791, 'ShowsQty' => 37, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1791, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 8, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'CityID' => 8, 'Latitude' => '32.096741', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'ID' => 2048, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191' }, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ID' => 2048 } ], 'Name' => 'פתח תקווה', 'ID' => 8 }, { 'ID' => 23, 'Name' => 'קדימה', 'Halls' => [ { 'ID' => 374, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 15, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'SeatsAmount' => 398, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 449, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.275292', 'ImageHeight' => 449, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима' }, 'ID' => 374, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 23, 'Longitude' => '34.911003', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' } ] }, { 'ID' => 66, 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 664, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 542, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.867439', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 542, 'ID' => 175, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.801411', 'CityID' => 66, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175 } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'Halls' => [ { 'ID' => 312, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 842, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 28, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 333, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 333, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Guide' => '', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер' }, 'ID' => 312, 'Latitude' => '32.452967', 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 87, 'Longitude' => '34.952124', 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' } ], 'ID' => 87 }, { 'ID' => 208, 'Name' => 'קיבוץ חמדיה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.519666', 'ID' => 1489, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Хамадия, 10855', 'Guide' => '', 'Name' => 'Паб а-Пина Киббуц Хамадия', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 208, 'Longitude' => '35.521416', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'חמדיה, 10855', 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.519666, 35.521416', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1 }, 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1489 } ] }, { 'ID' => 72, 'Halls' => [ { 'ID' => 203, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 1016, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 4, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур' }, 'ID' => 203, 'Latitude' => '32.742992', 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Guide' => '', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.07404', 'CityID' => 72, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ShowsQty' => 18 } ], 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'Halls' => [ { 'ID' => 550, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 696, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 515, 'Gangways' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.675299', 'ID' => 550, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Guide' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат' }, 'ImageHeight' => 515, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 118, 'Longitude' => '35.223953', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת' } ], 'ID' => 118 }, { 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'Halls' => [ { 'ID' => 739, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 26, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 791, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 645, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 645, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Info' => '' }, 'ID' => 739, 'Latitude' => '32.723787', 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Guide' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 142, 'Longitude' => '35.565242', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'בן-ציון כינרת' } ], 'ID' => 142 }, { 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'ID' => 1092, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'CityID' => 69, 'He' => { 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1092 }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 217, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.036266, 34.865836', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'Address' => 'שדרה האקדמית , 1', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.865836', 'CityID' => 69, 'Latitude' => '32.036266', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'А-Кирья Академит Кирьят-Оно – новый кампус', 'Info' => '', 'Address' => 'Академическая алея, 1', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2077, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'ID' => 2077 }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 1, 'CityID' => 69, 'Longitude' => '34.862965', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Info' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1546, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Info' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно' }, 'Latitude' => '32.054894', 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ID' => 1546 } ], 'Name' => 'קרית אונו' }, { 'ID' => 39, 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'ID' => 655, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.775479', 'CityID' => 39, 'Latitude' => '31.609598', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 655, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 628, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' } ] }, { 'ID' => 59, 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 403, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 196, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'CityID' => 59, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 849, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 403, 'Latitude' => '32.841732' }, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 849 }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.845239, 35.081031', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1863, 'Ru' => { 'Name' => 'Зоопарк Хай-Парк — Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.845239', 'CityID' => 59, 'Longitude' => '35.081031', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Guide' => '', 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1863 }, { 'ID' => 1683, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 59, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1683, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 32, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' } ] }, { 'ID' => 24, 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.' }, 'Longitude' => '34.946771', 'CityID' => 24, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.09776', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1854, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854 }, { 'ID' => 1975, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 207, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 24, 'Longitude' => '34.9442', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1975, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония' }, 'Latitude' => '32.097891' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' } ] }, { 'ID' => 4, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 461, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3' }, 'CityID' => 4, 'Longitude' => '34.8050549' }, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 461 }, { 'ID' => 71, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 249, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 445, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион' }, 'ImageHeight' => 445, 'ID' => 71, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20' }, 'Longitude' => '34.8073574', 'CityID' => 4 }, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 56, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 4, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1700, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Active' => 1 }, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ID' => 1700 }, { 'ID' => 68, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 4, 'Longitude' => '34.799322', 'Latitude' => '31.964426', 'ImageHeight' => 598, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион' }, 'ID' => 68, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 598, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 362, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Incline' => 2 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1702, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef }, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1702 } ], 'Name' => 'ראשון לציון' }, { 'ID' => 25, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.887033', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1499, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Info' => '' }, 'CityID' => 25, 'Longitude' => '34.816013', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 248, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1499 }, { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'ID' => 2024, 'Latitude' => '31.896544', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.816659', 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 2024 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 25, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1698, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698 } ], 'Name' => 'רחובות' }, { 'ID' => 26, 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'ID' => 582, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.8663685', 'CityID' => 26, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 582, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9' }, 'ImageHeight' => 470, 'Latitude' => '31.9300851', 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 470, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 625 }, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43' }, 'Longitude' => '34.808456', 'CityID' => 27, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Info' => 'есть платная городская парковка' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2051, 'Latitude' => '32.084349' }, 'Name' => 'Salon De Tango', 'ID' => 2051 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 954, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.100643, 34.825434', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון', 'Guide' => '', 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'Info' => '' }, 'CityID' => 27, 'Longitude' => '34.825434', 'Latitude' => '32.100643', 'Ru' => { 'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с торговым центром Аялон', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Цирковой шатер' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1479, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'ID' => 1479 }, { 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 27, 'Longitude' => '34.802498', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'DoorsAmount' => 6, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 536, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.' }, 'ID' => 186, 'Latitude' => '32.08488', 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 536, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 550, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ID' => 186 }, { 'ID' => 1695, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1695, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган' }, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 27, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' } ], 'ID' => 27 }, { 'ID' => 28, 'Halls' => [ { 'ID' => 1692, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' }, 'CityID' => 28, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1692, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ShowsQty' => 15 } ], 'Name' => 'רמת השרון' }, { 'Name' => 'רעננה', 'Halls' => [ { 'ID' => 180, 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 180, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана' }, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' } ], 'ID' => 29 }, { 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'ID' => 491, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 511, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 697, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.99984', 'ID' => 491, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам' }, 'ImageHeight' => 697, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 71, 'Longitude' => '34.945533', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן' }, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'אודיטוריום שהם' } ], 'Name' => 'שוהם' }, { 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.760062', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Info' => 'קומת קרקע', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 2' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 1, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2032, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Первый этаж', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 2' }, 'Latitude' => '32.054515', 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'ID' => 2032 }, { 'ID' => 471, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.803364', 'He' => { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז' }, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.11062', 'ID' => 471, 'ImageHeight' => 888, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 888, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 4, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 1161, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 29 }, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ShowsQty' => 5 }, { 'ID' => 51, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)' }, 'Longitude' => '34.79187', 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.074643', 'Ru' => { 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели' }, 'ImageHeight' => 495, 'ID' => 51, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 495, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 404, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 1608, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1608, 'Latitude' => '32.069364', 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.788062', 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, { 'ID' => 5, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 25, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 896, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 670, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.090399', 'ID' => 5, 'ImageHeight' => 670, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.79083', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 60' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2 }, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ShowsQty' => 16 }, { 'ID' => 1364, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 167, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נועם 5', 'Info' => '', 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, 'Longitude' => '34.757599', 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.051536', 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ноам, 5' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1364 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, { 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 46, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1706, 'Latitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.7883795', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 270, 'ImageHeight' => 651, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.0783845', 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 651, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 14, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 242, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ID' => 270 }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.749189', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Guide' => '', 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב', 'Name' => 'בניין מגורים' }, 'Latitude' => '32.046187', 'ID' => 2063, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Guide' => '', 'Name' => 'Жилое здание', 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.' }, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בניין מגורים', 'ID' => 2063 }, { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'ID' => 1707, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1707 }, { 'ID' => 227, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.808187', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 227, 'ImageHeight' => 370, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив' }, 'Latitude' => '32.099004', 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 4, 'Image2Height' => 370, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 14, 'Distance' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 941 }, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'ID' => 2072, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 42, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2072, 'Latitude' => '32.098361', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35' }, 'Longitude' => '34.774334', 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'האנגר 11' }, { 'ID' => 23, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.774334', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 23, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35' }, 'Latitude' => '32.098361', 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ID' => 1708, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль Драйв-ин Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1708 }, { 'ID' => 1705, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1705, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 7637, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 30, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 7, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2038, 'Latitude' => '32.061269', 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.791474', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2038 }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1704, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 20, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ID' => 1704 }, { 'ShowsQty' => 38, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1711, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ID' => 1711 }, { 'ID' => 1721, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1721, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 49, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות' }, { 'ID' => 1920, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.782006', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'ID' => 1920, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 150, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.075088', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив' }, 'ID' => 771, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'CityID' => 1 }, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 771 }, { 'ID' => 1797, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו' }, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'ID' => 1797, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.074314', 'ID' => 1803, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Guide' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.795569', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 1803 }, { 'ID' => 598, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 800, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 2, 'Latitude' => '32.074314', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Guide' => '' }, 'ID' => 598, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.795569', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 394, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.792629', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.076892', 'ID' => 394, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 550 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.7749271', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לבונטין 7', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 277, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Левонтин, 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.0617264', 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 220 }, 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 277 }, { 'ID' => 1217, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1217, 'Latitude' => '32.0511196', 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).' }, 'Longitude' => '34.7724113', 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 23 }, { 'ID' => 920, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.773243', 'He' => { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 920, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.' }, 'Latitude' => '32.062348', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 7 }, { 'ID' => 1548, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 324, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.776046', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив' }, 'ID' => 1548, 'Latitude' => '32.101798', 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב' }, { 'ID' => 354, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Guide' => '', 'Address' => 'קרליבך 23' }, 'Latitude' => '32.068313', 'ID' => 354, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Parking' => 4, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 21, 'Name' => 'מועדון שבלול' }, { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Hall' => { 'Image2Height' => 547, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 620, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.786784', 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.049449', 'ID' => 241, 'Ru' => { 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал «Дуль»' }, 'ImageHeight' => 547, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 5, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 241 }, { 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 566, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 13, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו', 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 394, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.7610405', 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 566, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Guide' => '' }, 'ID' => 272, 'Latitude' => '32.052729' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 272 }, { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив' }, 'ID' => 1722, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ID' => 1722 }, { 'ID' => 1582, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.051248, 34.759930', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1582, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Мандель Тель-Авив — Студия лаакат Ясмин Годер', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ткима 1' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.051248', 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.75993', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' התקומה 1' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר' }, { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.102445', 'ID' => 2042, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 35, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2042 }, { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 300, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' 3383', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.774593', 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.045452', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. 3383', 'Info' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2034 }, 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 2034 }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1710, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1710 }, { 'ID' => 1924, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.055119', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1924, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Guide' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.756771', 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, { 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 85, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.789245', 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13' }, 'ID' => 1192 }, 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1192 }, { 'ID' => 1734, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1734, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 18, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, { 'ID' => 1610, 'ShowsQty' => 20, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'ID' => 1610, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.761619', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2074, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11' }, 'Latitude' => '32.057234', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 124, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ID' => 2074 }, { 'ID' => 1929, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.760122', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'ID' => 1929, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Shelter' => 2, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 438 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, { 'ID' => 2069, 'Hall' => { 'ID' => 2069, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Давай' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.055423', 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.763567', 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1717, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 1717 }, { 'ID' => 1862, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1862, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.770042', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.807748', 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 414, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Guide' => '', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив' }, 'Latitude' => '32.102715', 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ID' => 414 }, { 'ID' => 1609, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.076754', 'ID' => 1609, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 2, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.064179', 'ID' => 2040, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.7871', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ID' => 2040 }, { 'ID' => 1766, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 48, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.787011', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.06423', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1766 }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'ID' => 535, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 330, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 671, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.052992', 'ImageHeight' => 671, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана' }, 'ID' => 535, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.750356' }, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 2078, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2078, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'Latitude' => '32.041362', 'Longitude' => '34.770042', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'ID' => 389, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30' }, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ID' => 389 }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1719, 'Latitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1719 } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 451, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 451, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 446, 'Latitude' => '32.249829', 'CityID' => 102, 'Longitude' => '34.917738', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 382, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 446, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'תל מונד ', 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור יהודה
  היכל התרבות אור יהודה

  רח' אליהו סעדון 87, אור יהודה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  בית יד לבנים באר שבע

  שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  טרמינל עיצוב - בת ים

  רח' אהוד קינמון 32, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גן יבנה
  מתנ''ס גן יבנה

  רח' הרצל 40, גן יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  Malina night club חיפה

  שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

  שד' הנשיא 89, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  בר בסרביה ירושלים

  בן יהודה 34, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  אשכול הפיס כרמיאל

  רח' מעלה אורט 15, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית אורנית
  היכל התרבות תרבותא אורנית

  מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  אשכול הפיס מעלה אדומים

  רח' מדבר יהודה 5, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  סביון
  מרכז התרבות סביון

  רח' גן השקמים סביון, סביון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ חמדיה
  פאב הפינה חמדיה

  חמדיה, 10855, קיבוץ חמדיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש

  שדרה האקדמית , 1, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם