גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'ID' => 31,
             'Name' => 'אופקים',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'ID' => 158,
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'CityID' => 31,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Stairs' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'RowsAmount' => 18
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ID' => 1688,
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Pit' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Gangways' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'MapaLink' => '',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'ID' => 1688
                          },
                     'ShowsQty' => 12
                    }
                   ],
             'ID' => 44
            },
            {
             'ID' => 193,
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1272,
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'ID' => 1272,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити',
                                'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 22, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.989788', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 710, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 193, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.912942' }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Name' => 'Театры Эйлата' }, 'Image2Height' => 677, 'Distance' => 0, 'ID' => 580, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 677, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 567, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '29.555173', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.953724', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Info' => '' }, 'CityID' => 32 }, 'ID' => 580, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'תיאטראות אילת' } ], 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32 }, { 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Latitude' => '32.1037715', 'Cafeteria' => 1, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 192, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 63, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.1933261', 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 168, 'Image2Height' => 403, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 403, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 168, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 63 }, { 'Name' => 'אשדוד', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 527, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 529, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Спортивный зал а-Кирья Ашдод', 'Address' => 'район Сити, ул. Ацмаут, 60' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=%2C1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D4%u05E2%u05E6%u05DE%u05D0%u05D5%u05EAx60&UserEarthX=116206&UserEarthY=1133257&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&MinX=115396&MinY=1132597&MaxX=117016&MaxY=1133917&PNGLayers=107', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 529, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'ID' => 527, 'GoogleMapAddress' => 'העצמאות 60, אשדוד', 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.6422237', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד', 'Address' => 'רובע סיטי, רחי העצמאות 60', 'Info' => '' }, 'CityID' => 10, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.7911471', 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 1108, 'Lift' => 1 } }, { 'ID' => 136, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 10, 'Longitude' => '34.637338', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 399, 'Latitude' => '31.792616', 'Cafeteria' => 1, 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 530, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'ID' => 136, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 530 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ShowsQty' => 20, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.79299', 'SeatsAmount' => 931, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.636347', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.' }, 'CityID' => 10, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 775, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 876, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 775, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 27 }, 'ID' => 876 }, { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.' }, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'DoorsAmount' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 133, 'Gangways' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'Latitude' => '31.791868', 'Cafeteria' => 1, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.637185', 'CityID' => 10, 'He' => { 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 133, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 438, 'DoorsAmount' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Guide' => '', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.' }, 'Image2Height' => 600, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, 'CityID' => 10, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.649463', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 399, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Latitude' => '31.77819', 'Incline' => 2, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 1, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 438, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2005, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 10 }, 'ID' => 2005, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' } ], 'ID' => 10 }, { 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ID' => 92, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'ImageHeight' => 839, 'Gangways' => 3, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'ID' => 92, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Height' => 839, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 33, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם' }, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.562052', 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 847, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.664702', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 18 }, { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Hall' => { 'CityID' => 33, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'ID' => 1666, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон' } }, 'ID' => 1666, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'CityID' => 33, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1665, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1665, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' } ] }, { 'ID' => 34, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 85, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 1, 'SeatsAmount' => 408, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.238539', 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.78716', 'Ramp' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 34, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 520, 'ID' => 85, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 520, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ShowsQty' => 31, 'ID' => 1668, 'Hall' => { 'CityID' => 34, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1668, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '' } }, { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Hall' => { 'CityID' => 34, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'ID' => 1747, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 1747, 'ShowsQty' => 8 } ], 'Name' => 'באר שבע' }, { 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1880, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1880, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 537, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.' }, 'CityID' => 64 } } ], 'Name' => 'בית שמש' }, { 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 53, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 622, 'ID' => 53, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 622, 'RowsAmount' => 18, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 575, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.0206112', 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.7572707', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 11 }, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' } ], 'ID' => 11 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1540, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.079168', 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 155, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל' }, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.848466', 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'ID' => 1540, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל' } ], 'Name' => 'גבעת שמואל', 'ID' => 155 }, { 'ID' => 12, 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ShowsQty' => 28, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1659, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 12, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1659 } ], 'Name' => 'גבעתיים' }, { 'ID' => 13, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 1669, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1669, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 13 } } ], 'Name' => 'גני תקווה' }, { 'ID' => 78, 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'ID' => 263, 'DoorsAmount' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 850, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 15, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 850, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 3, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 236, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.157589', 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 78, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.895859', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'ID' => 2044, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Guide' => '', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.' }, 'CityID' => 78, 'He' => { 'Address' => 'דרך הים', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.889934', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 2044 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1670, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Address' => '' }, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1670, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 5 }, 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, { 'ID' => 563, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 280, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.166208', 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.842952', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5' }, 'CityID' => 5, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Image2Height' => 845, 'Distance' => 0, 'ID' => 563, 'DoorsAmount' => 5, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 845, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19 }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 5, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.163649', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'ID' => 1484, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1484, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.174431', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.85295', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 5, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1872, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 1872, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה' } ], 'Name' => 'הרצליה', 'ID' => 5 }, { 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'ID' => 1671, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 42, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1671 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' } ], 'ID' => 42 }, { 'ID' => 43, 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'Friends חדרה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 142, 'Hall' => { 'Distance' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'DoorsAmount' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 142, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 10, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.4398601', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 182, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 43, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Name' => 'Friends חדרה', 'Info' => '' } } }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 143, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.439355', 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 360, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 43, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.914142', 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 143, 'Image2Height' => 606, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'ImageHeight' => 606, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2006, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.931134', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 43, 'He' => { 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.44146', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 83, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 2006, 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 551, 'Hall' => { 'ID' => 551, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.005944, 34.790814', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6600x%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DFx%u05D2%u05D1%u05E2%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05D7%u05DE%u05D5%u05E9%u05EAx27%2C&UserEarthX=130309&UserEarthY=1156977&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 27', 'Name' => 'Спортивный центр Кирьят Шарет Холон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 365, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 365, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 1087, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.005944', 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' גבעת התחמושת 27', 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון' }, 'CityID' => 15, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.790814', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון' }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1727, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Info' => '' }, 'CityID' => 15, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 1727, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מדיטק חולון' }, { 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 59, 'Hall' => { 'Image2Height' => 702, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон' }, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'ID' => 59, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Gangways' => 3, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 702, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 570, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.00688', 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.791006', 'Ramp' => 0, 'CityID' => 15, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון' }, { 'ID' => 1941, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1941, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.002645', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 15, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.794325' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון' }, { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1728, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'ID' => 1728, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 15, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' } } } ], 'Name' => 'חולון', 'ID' => 15 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 4, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 867, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 867, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 215, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.010532', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.790971', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 501, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 10 }, { 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'ID' => 651, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 706, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 706, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 199, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.8159518', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Address' => 'שד' הציונות 33', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.9925609', 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 651 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 935, 'Distance' => 2, 'ID' => 163, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 3, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 935, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 505, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.81913', 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.066528', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 7 }, 'ID' => 163, 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'ID' => 290, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.9942105', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, { 'ID' => 357, 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Name' => 'כנסיית סנט ג'ון חיפה', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.9942105', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 286, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, חיפה', 'ID' => 357, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Name' => 'Церковь Сент Джон Хайфа', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'כנסיית סנט ג'ון חיפה' }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 99, 'Hall' => { 'Shelter' => 2, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 2105, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.791338', 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 1, 'Longitude' => '34.965069', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.' }, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен' }, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 732, 'ID' => 99, 'DoorsAmount' => 9, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 6, 'ImageHeight' => 732, 'RowsAmount' => 40, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, { 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.8203168', 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 497, 'Incline' => 2, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.9728262', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Info' => '' }, 'CityID' => 7, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 615, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 209, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 615, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 16 }, 'ID' => 209, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, { 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 106, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.985592', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.803197', 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 1222, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 8, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 528, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 528, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'DoorsAmount' => 6, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 106 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 687, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 102, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 687, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.985138', 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 473, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.803414', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 102 }, { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1724, 'Active' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1724, 'ShowsQty' => 6 }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 500, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 237, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 500, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Info' => '' }, 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.9846462', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.80327', 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 159, 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 237, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמטק חיפה' }, { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ID' => 162, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 772, 'DoorsAmount' => 6, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 162, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 772, 'RowsAmount' => 29, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.82173', 'SeatsAmount' => 1099, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.074321', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 7 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Address' => '' }, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1725, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1725, 'ShowsQty' => 16 } ], 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'CityID' => 96, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.529639', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 747, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.796007', 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 900, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 409, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Image2Height' => 900, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 409, 'ShowsQty' => 7 } ], 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96 }, { 'ID' => 16, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 658, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.874438', 'SeatsAmount' => 509, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 16, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 658, 'Image2Height' => 496, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'ImageHeight' => 496, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0 } } ], 'Name' => 'יבנה' }, { 'ID' => 17, 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 308, 'Hall' => { 'CityID' => 17, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.888107', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 386, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.030568', 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'ID' => 308, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25' } }, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1165, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'ID' => 1165, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'Ramp' => 2, 'CityID' => 17, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' } ] }, { 'Name' => 'יקנעם', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 484, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 45, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.103548', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 184, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 184, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' } ], 'ID' => 45 }, { 'ID' => 30, 'Halls' => [ { 'ID' => 837, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Address' => 'а-Рехавим 13' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 837, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, 'CityID' => 30 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, { 'Name' => 'ימק"א', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ימק"א', 'Address' => '' }, 'CityID' => 30, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'ИМКА', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1674, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים' }, 'ID' => 1674, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1346, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Longitude' => '35.221921', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 30, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'Parking' => 1, 'Lift' => 1 }, 'ID' => 1346, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ID' => 2014, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Latitude' => '31.778137', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26' }, 'CityID' => 30, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 2014, 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2080, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 2080, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.733070, 35.183852', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ гваим Гило', 'Address' => 'ул. Цвия ве-Ицхак, 24', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז גבהים גילה', 'Address' => 'רח' צביה ויצחק 24' }, 'CityID' => 30, 'Longitude' => '35.183852', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 240, 'Latitude' => '31.73307', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'מרכז גבהים גילה' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Address' => 'רח' כורש 1' }, 'CityID' => 30, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.222269', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 260, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Address' => 'ул. Кореш 1' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 260, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 30, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1681, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1681, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים' }, { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Hall' => { 'ID' => 1679, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 30, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1679, 'ShowsQty' => 28 } ], 'Name' => 'ירושלים' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1767, 'Hall' => { 'CityID' => 18, 'He' => { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.927775', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'Latitude' => '32.165294', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'ID' => 1767, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, { 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 18, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1648, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1648, 'ShowsQty' => 30 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ID' => 1354, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1354, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.17279', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.929335', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Info' => '' }, 'CityID' => 18 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'כפר סבא', 'ID' => 18 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 219, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 403, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 219, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.911346, 35.280867', 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx176593x1257407%2C&UserEarthX=176541&UserEarthY=1257444&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Маале Орт, 15', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кармиэль', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 403, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל', 'Address' => 'רח' מעלה אורט 15', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 46, 'Longitude' => '35.280867', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 196, 'Latitude' => '32.911346', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל' }, { 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 629, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'Distance' => 1, 'Image2Height' => 629, 'ID' => 128, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Longitude' => '35.302903', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Address' => 'נשיאי ישראל' }, 'CityID' => 46, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 780, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.914962', 'Lift' => 1 }, 'ID' => 128, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' } ], 'Name' => 'כרמיאל', 'ID' => 46 }, { 'ID' => 126, 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ID' => 1686, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1686, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 126, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ShowsQty' => 6 } ] }, { 'Name' => 'מגדל העמק', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 47, 'He' => { 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.2365385', 'Lift' => 0, 'Latitude' => '32.6749051', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 661, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'ImageHeight' => 690, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 155, 'Image2Height' => 690, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 155, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק' } ], 'ID' => 47 }, { 'ID' => 20, 'Halls' => [ { 'ID' => 1660, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Info' => '' }, 'CityID' => 20, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1660, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1891, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.00915', 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 20, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 500 }, 'ID' => 1891, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין' } ], 'Name' => 'מודיעין' }, { 'ID' => 41, 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 41, 'Longitude' => '35.51472', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 941, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.494997', 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 618, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Name' => 'Зал а-Кимрон' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 618, 'Name' => 'אולם הקימרון' } ] }, { 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 630, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза' }, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 630, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 644, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.965035', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Info' => '' }, 'CityID' => 127, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.6466026', 'SeatsAmount' => 520, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Lift' => 1 }, 'ID' => 644, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 127 }, { 'ID' => 248, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2059, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Ru' => { 'Name' => 'Зал D-one', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 248, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.133343', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 2059, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' } ] }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 12, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 305, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 86, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.911249', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Incline' => 1, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.13302', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 390, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 305, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' } ], 'ID' => 86 }, { 'ID' => 251, 'Halls' => [ { 'ID' => 2084, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 429, 'Latitude' => '32.310059', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.908897', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Info' => '' }, 'CityID' => 251, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'ID' => 2084, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 17 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות' } ], 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה' }, { 'ID' => 206, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.981472', 'Parking' => 3, 'Incline' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'Ramp' => 2, 'CityID' => 206, 'He' => { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям' }, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'ID' => 1455, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1455, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' } ], 'Name' => 'מושב שבי ציון' }, { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 502, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.724542', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.976521', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 108, 'Ru' => { 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 502, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Stairs' => 1, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 5 } ], 'ID' => 108 }, { 'ID' => 73, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ID' => 1273, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.297363', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 73, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 560, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.772918', 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'ID' => 1273, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363' }, 'ShowsQty' => 8 } ], 'Name' => 'מעלה אדומים' }, { 'Name' => 'מעלות', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'ID' => 713, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 490, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '33.023184', 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.27145', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' }, 'CityID' => 49 }, 'ID' => 713, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' } ], 'ID' => 49 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 91, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 712, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 712, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 91, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.100347', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 50, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '33.01026', 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 585, 'Image2Width' => 600 }, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' } ], 'Name' => 'נהריה', 'ID' => 50 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 333, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 333, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 442, 'ImageHeight' => 442, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'SeatsAmount' => 650, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.' }, 'CityID' => 51, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 296, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 51, 'He' => { 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 296, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 2050, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן' }, 'CityID' => 51, 'Longitude' => '35.313014', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 2050 } ], 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'ID' => 51 }, { 'Name' => 'נס ציונה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ID' => 177, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 4, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 479, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 479, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'ID' => 177, 'DoorsAmount' => 6, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.796215', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 21, 'He' => { 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 748, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.930777', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 31 }, { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1469, 'Gangways' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.92931', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 381, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.813248', 'CityID' => 21, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 1469, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 21 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.586268', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Address' => 'רח' הגפן 1' }, 'CityID' => 37, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 545, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.41598', 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1564, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268' }, 'ShowsQty' => 6 } ], 'Name' => 'נתיבות', 'ID' => 37 }, { 'ID' => 22, 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1345, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.845944', 'CityID' => 22, 'He' => { 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.278535', 'SeatsAmount' => 373, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1345 }, { 'ID' => 1430, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1430, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.304928', 'SeatsAmount' => 321, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.869838', 'CityID' => 22, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 119, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Info' => '' }, 'CityID' => 22, 'Longitude' => '34.853704', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 119, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, { 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'ID' => 1687, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 22, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1687, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' } ] }, { 'ID' => 161, 'Name' => 'סביון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1310, 'Hall' => { 'CityID' => 161, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'Address' => 'רח' גן השקמים סביון' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.875716', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.044517', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 282, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.044517, 34.875716', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1310, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ган а-Шкамим Савьон', 'Name' => 'Мерказ а-тарбут Савьон', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'מרכז התרבות סביון' } ] }, { 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.928829', 'SeatsAmount' => 610, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24' }, 'CityID' => 53, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.07558', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 639, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 639, 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 53 }, { 'ID' => 54, 'Name' => 'עפולה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 3, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 457, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.' }, 'CityID' => 54, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.288414', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'Latitude' => '32.613534', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 457, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' } ] }, { 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2073, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'ID' => 2073, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Пика', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'Latitude' => '32.47295', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 55, 'He' => { 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה' }, { 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Info' => '' }, 'CityID' => 55, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 588, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051' }, 'ID' => 588, 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 55 }, { 'ID' => 8, 'Name' => 'פתח תקווה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1121, 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Latitude' => '32.0855671', 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 156, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.8724555', 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 1121, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 11, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'ID' => 1749, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 400, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.103528', 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.877104', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' } }, 'ID' => 1749, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1791, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'CityID' => 8 }, 'ID' => 1791, 'ShowsQty' => 29 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 855, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 1, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.1893661', 'Parking' => 3, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.8706162', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 1, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7' }, 'CityID' => 8 }, 'ID' => 855, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 714, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 79, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 714, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 8, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.888287', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.087587', 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 364, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 1, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 79, 'Name' => 'שרת פתח תקווה' }, { 'ID' => 2048, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'Latitude' => '32.096741', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3' }, 'CityID' => 8, 'Longitude' => '34.880191', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 2048, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' } ] }, { 'ID' => 23, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 449, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 449, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 374, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.911003', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Info' => '' }, 'CityID' => 23, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.275292', 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 396, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 374, 'ShowsQty' => 4 } ], 'Name' => 'קדימה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 175, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 542, 'RowsAmount' => 20, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 542, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 175, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.801411', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, 'CityID' => 66, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.867439', 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 664, 'Lift' => 2 }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר' } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66 }, { 'ID' => 87, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Guide' => '', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль' }, 'Image2Height' => 333, 'Distance' => 2, 'ID' => 312, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 3, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 333, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 28, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 842, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.452967', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.952124', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' }, 'CityID' => 87 }, 'ID' => 312, 'ShowsQty' => 7 } ], 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל' }, { 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ShowsQty' => 17, 'ID' => 203, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Incline' => 2, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.742992', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 1016, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 72, 'He' => { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.07404', 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 203, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 4, 'Stairs' => 1 } } ], 'ID' => 72 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ID' => 550, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 515, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 550, 'DoorsAmount' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 515, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 118, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.223953', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 696, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.675299', 'Incline' => 0, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 6 } ], 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'ID' => 118 }, { 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 739, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 26, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 645, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 739, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 645, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 142, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.723787', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0 } } ], 'ID' => 142 }, { 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1092, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1092, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Info' => '' }, 'CityID' => 69, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'Incline' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ID' => 1546, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1546, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 2, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 28, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.862965', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' }, 'CityID' => 69 }, 'ShowsQty' => 6 } ], 'Name' => 'קרית אונו' }, { 'ID' => 39, 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'SeatsAmount' => 628, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' }, 'CityID' => 39, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 655, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 655 }, { 'ID' => 144, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 709, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.609348', 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.770335', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 39, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות העצמאות 49', 'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת' }, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 770, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D0%u05D3%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EA%5Dxx128697x1113126%2C&UserEarthX=128571&UserEarthY=1113153&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 49', 'Name' => 'Матнас Бейт-Эдит Кирьят-Гат' }, 'GoogleMapAddress' => '31.609348, 34.770335', 'ID' => 144, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 770 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת' }, { 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.603753, 34.759326', 'ID' => 1396, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Кохав Давид Кирьят-Гат', 'Address' => 'ул. Малкей Исраэль 183', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 6, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 180, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.603753', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 39, 'He' => { 'Address' => 'שד' מלכי ישראל 183', 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.759326', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 1396 } ] }, { 'ID' => 59, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ID' => 849, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.083536', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 59, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.841732', 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 403, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 403, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'ID' => 849, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 1683, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 59, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1683, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 31, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' } ], 'Name' => 'קרית מוצקין' }, { 'ID' => 162, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 885, 'Image2Height' => 461, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'ImageHeight' => 461, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Latitude' => '31.730202', 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 397, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 162, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.746996' }, 'ID' => 885, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'קרית מלאכי' }, { 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.09776', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 24, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.946771', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1854, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10' }, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ID' => 1975, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1975, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.9442', 'CityID' => 24, 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 24 }, { 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 461, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'Ramp' => 0, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'ID' => 461, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 249, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Info' => '' }, 'CityID' => 4, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.8073574', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 71, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 445, 'ImageHeight' => 445, 'RowsAmount' => 8, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2 }, 'ID' => 71 }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 4, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1700, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון' }, 'ID' => 1700, 'ShowsQty' => 47, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Info' => '' }, 'CityID' => 4, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.799322', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Latitude' => '31.964426', 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 362, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 598, 'RowsAmount' => 16, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 68, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 598 }, 'ID' => 68, 'ShowsQty' => 8 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1702, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион' }, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1702, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0 } } ], 'ID' => 4 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Hall' => { 'CityID' => 25, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.816013', 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 1, 'Latitude' => '31.887033', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1499, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1499, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.896544', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.816659', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 25, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2024, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 2024, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות' }, { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Address' => '' }, 'CityID' => 25, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1698, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'רחובות', 'ID' => 25 }, { 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 582, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.8663685', 'Ramp' => 0, 'CityID' => 26, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 625, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.9300851', 'Parking' => 0, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 470, 'Image2Height' => 470, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'ID' => 582, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0 } } ], 'ID' => 26 }, { 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'ID' => 2051, 'Hall' => { 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.084349', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 2, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום' }, 'CityID' => 27, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.808456', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2051, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Ru' => { 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'Salon De Tango' }, { 'ID' => 186, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.08488', 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 550, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.802498', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 27, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 536, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Guide' => '', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган' }, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'DoorsAmount' => 6, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 186, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 536 }, 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, { 'ID' => 1695, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 27, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1695, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' } ], 'ID' => 27 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Info' => '' }, 'CityID' => 28, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1692, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון' }, 'ID' => 1692, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' } ], 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'ID' => 180, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 180, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ID' => 1691, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'ID' => 1691, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'רעננה', 'ID' => 29 }, { 'Name' => 'שוהם', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'CityID' => 71, 'He' => { 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.945533', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.99984', 'SeatsAmount' => 511, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 697, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 491, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 697, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 491 } ], 'ID' => 71 }, { 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 2032, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Шломо, 2', 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Первый этаж' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 1, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.054515', 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => 'קומת קרקע', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 2', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.760062', 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 2032 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 264, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.8039627', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 364, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.1269413', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 405, 'RowsAmount' => 12, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 405, 'ID' => 264, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל' }, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב' }, { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 471, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 471, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 888, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Guide' => '', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 888, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 4, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.11062', 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 1161, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Guide' => '', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.803364', 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 51, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'ID' => 51, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 495, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 495, 'Mazgan' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.074643', 'SeatsAmount' => 404, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.79187', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1 }, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, { 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ID' => 1608, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1608, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.788062', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.069364', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1948, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.054537', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 30, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.760635', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1948, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 13, 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 25, 'ImageHeight' => 670, 'Image2Height' => 670, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.' }, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'ID' => 5, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.79083', 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 896, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.090399', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2 }, 'ID' => 5, 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1364, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1364, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.051536', 'Parking' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 167, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נועם 5', 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.757599', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1706, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 30, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, { 'ID' => 270, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.0783845', 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 242, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן' }, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.7883795', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 270, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 651, 'ImageHeight' => 651, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'בניין מגורים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2063, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.', 'Name' => 'Жилое здание', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.749189', 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.046187', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 20, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 2063 }, { 'ID' => 2085, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.067462', 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Guide' => '', 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.787315', 'Ramp' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 2085, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Жилое здание', 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בניין מגורים' }, { 'ID' => 1707, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1707, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, { 'Name' => 'האנגר 11', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.774334', 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.098361', 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 42, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'ID' => 2072, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 2072 }, { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ID' => 23, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.774334', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.098361', 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 23, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ID' => 1705, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1705, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.791474', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 7637, 'Latitude' => '32.061269', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 7, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 30, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 2038, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474' }, 'ID' => 2038, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו' }, { 'ID' => 579, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.0550516', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 579, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, { 'ID' => 1704, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1704, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 18, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, { 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1742, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1742, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'ID' => 1711, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1711, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ShowsQty' => 56, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1721 }, 'ID' => 1721 }, { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.075088', 'SeatsAmount' => 350, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)' }, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.' }, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1920, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 1920 }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 80, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.05142', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Tassa', 'Address' => 'רח' היסוד 4', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.766377', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 2061, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051420, 34.766377', 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Tassa', 'Address' => 'ул. а-Ясод 4', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 2061, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Tassa' }, { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 771, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 771, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.782006', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Incline' => 0, 'Lift' => 2 } }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 598, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'ID' => 598, 'DoorsAmount' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 800, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.074314', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ID' => 1803, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.795569', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1803 }, { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 394, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 394, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Longitude' => '34.792629', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.076892', 'Lift' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).' }, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'ID' => 1217, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.0511196', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' } }, 'ID' => 1217, 'ShowsQty' => 22, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.773243', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו' }, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 920, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 920, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'Latitude' => '32.101798', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.776046', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1548, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 1548 }, { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 354, 'DoorsAmount' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Guide' => '', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Name' => 'מועדון שבלול' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.782994', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.068313', 'Lift' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מועדון שבלול', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 354, 'ShowsQty' => 32 }, { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 547, 'DoorsAmount' => 5, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 241, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 547, 'RowsAmount' => 20, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.049449', 'SeatsAmount' => 620, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.786784', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1 }, 'ID' => 241, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'ID' => 272, 'Hall' => { 'Image2Height' => 566, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'ID' => 272, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 566, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 394, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.051234', 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.762777', 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' } }, 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ID' => 1722, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1722, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 205, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 314, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.082174', 'Parking' => 4, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.780477', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив' }, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 539, 'ID' => 205, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 539, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.051258', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 190, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל', 'Address' => 'רח' התקומה 1 תל אביב - יפו, (מאחורי איצטדיון בלומפילד)', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.759956', 'GoogleMapAddress' => '32.051258, 34.759956', 'DoorsAmount' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 695, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ткума 1, Яффо (за стадионом Блюмфильд)', 'Name' => 'Культурный центр «Мендель»', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05E0%u05D3%u05DC%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx127489x1162078%2C&UserEarthX=127513&UserEarthY=1162063&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 11, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 695, 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל' }, { 'Hall' => { 'Parking' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.069395', 'SeatsAmount' => 58, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.78805', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1513, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 4, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 1513, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב' }, { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2042, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2042, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.811616', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.' }, 'CityID' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.045452', 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.774593', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Address' => 'רח' 3383', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. 3383', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'ID' => 2034, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 2034, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו' }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1710, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1710, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ID' => 1924, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'ID' => 1924, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.756771', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1192, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.065614', 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.789245', 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1 }, 'ID' => 1192, 'ShowsQty' => 9 }, { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ShowsQty' => 48, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1734, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1 }, 'ID' => 1734 }, { 'ShowsQty' => 20, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1610, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1610, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 7, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11' }, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'ID' => 2074, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.761619', 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Guide' => '', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 2, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 124, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.057234', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 1, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 2074, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר' }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.760122', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 2, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 438, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.056123', 'Incline' => 2, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1929, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122' }, 'ID' => 1929 }, { 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Давай', 'Address' => 'Ул. Францос 12' }, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2069, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.763567', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.055423', 'SeatsAmount' => 65, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 2069 }, { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1717, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 15 }, { 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'ID' => 1862, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.770042', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1862, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив' }, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 414, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 414, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 28, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1609, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 2, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1609, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2040, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.064179', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.7871', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 2040, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR' }, { 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1766, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.787011', 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 5, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1766, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'ID' => 535, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 671, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 671, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 330, 'Latitude' => '32.052992', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.750356', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 535, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1912, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив — Ресторан Блэкаут', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'ID' => 1912, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 38, 'Latitude' => '32.052992', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0 } }, { 'ID' => 2078, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'ID' => 2078, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай' }, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.770042', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.7817983', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 389, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 389, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2' }, { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 1719, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1719, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 102, 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 451, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.917738', 'CityID' => 102, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.249829', 'SeatsAmount' => 382, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'ImageHeight' => 446, 'Image2Height' => 446, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 451 } } ] } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  אולם ספורט הקריה אשדוד

  רובע סיטי, רחי העצמאות 60, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט קריית שרת חולון

  רח' גבעת התחמושת 27, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז גבהים גילה

  רח' צביה ויצחק 24, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  אשכול הפיס כרמיאל

  רח' מעלה אורט 15, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  סביון
  מרכז התרבות סביון

  רח' גן השקמים סביון, סביון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת

  שדרות העצמאות 49, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס כוכב דוד קרית גת

  שד' מלכי ישראל 183, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם